اخباراخبار
شنبه 29 تير 1387
مدیر امور ناحیه دو بانک ملت:نیروی انسانی فعال و کارآمد عامل اصلی موفقیت هر بانک است

مدیر امور ناحیه دو بانک ملت ، وجود نیروی انسانی فعال و کارآمد را عامل اصلی موفقیت هر بانک خواند و اظهار داشت:نظام بانکی برای رسیدن به موفقیت واقعی باید با برنامه ریزی و طرح ریزی مدون و تعیین ساز و کارهای اجرایی ، به پیش برود.

ادامه
سه شنبه 25 تير 1387
چهارشنبه 19 تير 1387
سه شنبه 18 تير 1387
شنبه 15 تير 1387