اخباراخبار
دوشنبه 5 آذر 1386
يکشنبه 4 آذر 1386
شنبه 3 آذر 1386
پنجشنبه 1 آذر 1386
سه شنبه 29 آبان 1386
مدیرعامل بانک ملت:بانکداری الکترونیک ، سرعت و کارایی کارکنان نظام بانکی را چند برابر می کند

مدیرعامل بانک ملت ، هزینه سنگین پیاده سازی ، نبود بسترهای مناسب فرهنگی ، شفاف نبودن قوانین موجود و منطبق نبودن ابزارهای موجود پولی و بانکی ایران با جهان را از محدودیت های موجود در مسیر توسعه در کشور عنوان کرد.

ادامه
يکشنبه 27 آبان 1386