اخباراخبار
پنجشنبه 21 دي 1391
دوشنبه 18 دي 1391
مدیرعامل بانک ملت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم

مدیرعامل بانک ملت رشد اقتصادی را معلول توسعه مالی دانست و گفت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را افزایش دهیم به عبارت دیگر توسعه مالی باعث مدیریت بهتر ریسک های اعتباری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی می شود.

ادامه
دوشنبه 11 دي 1391
يکشنبه 10 دي 1391
پنجشنبه 7 دي 1391
چهارشنبه 29 آذر 1391