سه شنبه 8 خرداد 1403En
سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی

حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار

نوعی از سپرده‌های بانکی است که صاحب حساب، وجه آن را به ‌قصد انتفاع نزد بانک تودیع می نماید. بانک با قبول وکالت از جانب صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری ، وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی و در قالب عقود مختلف بکار می‌گیرد. سپس منافع حاصله را در پایان سال با داشتن حق مصالحه، بین سپرده‌گذاران به نسبت مدت و مبلغ کل وجوه بکار گرفته‌ شده تقسیم و پس از کسر حق‌الوکاله، خالص آن را به سپرده‌گذاران پرداخت می نماید. 

شرایط و مقررات افتتاح حساب:

 • سن قانونی، ۱۸ سال تمام می باشد. (حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه پذیرفته می شود).
 • مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود، حساب سپرده افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
 • اشخاص بالاتر از 12 سال تمام شمسی می توانند به نام خود ، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصراً با دارنده آن می باشد.دارندگان این حسابها می توانند پس از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند.
 • افتتاح حساب سپرده ارزی، صرفاً به ارزهای مورد قبول بانک مجاز می باشد.
 • افتتاح حساب سپرده ارزی جهت اشخاص حقیقی‏/حقوقی،  ایرانی‏/خارجی امکانپذیر است.
 • متقاضی افتتاح حسابهای ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، بایستی واجد شرایط افتتاح حساب های ریالی باشند.
 • افتتاح سپرده ارزی بصورت مشترک امکان پذیر است.

جدول شماره 1: حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده های ارزی

نوع حساب
پس انداز
کوتاه مدت
بلند مدت

نوع ارز

یورو
100
2001000
دلار
100
2001000
درهم50010005000

جدول شماره 2: حداقل مبلغ مجاز به عنوان مانده سپرده های ارزی

نوع حساب

پس انداز
کوتاه مدت
بلند مدت

نوع ارز

یورو
100
2001000
دلار
100
2001000
درهم2505002500

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت افتتاح حساب:

اشخاص حقیقی

 • اصل‌ شناسنامه‌ عکس‌ دار و کارت ملی‌ (چنانچه‌ سپرده"مشترک" باشد، شناسنامه‌ و کارت ملی‌ شرکا)
 • مدارک اشخاص حقیقی خارجی شامل: اصل و کپی؛ گذرنامه، پروانه اقامت دائم یا موقت، دفترچه پناهندگی، کارت هویت و کارت خروجی (آمایش) 
 • مدارک نماینده قانونی(ولی، وصی، وکیل، قیم،...): علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم نامه یا وکالت نامه معتبر 
 • درخواست‌ کتبی‌ افتتاح حساب
 • تکمیل‌ برگ قرارداد سپرده 

اشخاص حقوقی

 • اصل شناسنامه و کارت ملی همه سپرده گذاران
 • اصل و کپی اساسنامه
 • اصل و کپی آگهی تاسیس
 • اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات
 • اصل و کپی اولین صورت جلسه هیات موسس
 • اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها (شرکت های سهامی خاص نامحدود)
 • اصل و کپی شرکت نامه (شرکت های سهامی عام محدود)
 • درخواست کتبی افتتاح حساب
 • تکمیل برگ قرارداد سپرده
e.keramat 1402/573140  1402/04/05