پنجشنبه 2 بهمن 1399En
سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی

حساب سپرده مدت دار ارزی

حساب های ارزی سپرده گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری مدت دار

مشتریانی که خواستار افتتاح هرگونه حساب سپرده مدت دار ارزی باشند، با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملت و ارائه مدارک مورد نیاز می توانند افتتاح حساب کنند.
مشتریان حقیقی، شرکت ها و صرافی ها سود ویژه این نوع حساب ها را به شرح جدول زیر دریافت می کنند. 
مدت
یورو
دلار آمریکا
درهم امارات
ین ژاپن
3-1 ماه
5
5
6.5
6
6-4 ماه
5.5
5.5
7
6.5
9-7 ماه
6
5.75
7.8
7
12-10 ماه
6.5
6
8
7.5

شرایط و مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی

- داشتن سن ۱۸ سال تمام (حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه پذیرفته می شود)؛
- اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی و تصویر آنها (چنانچه سپرده"مشترک" باشد، شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛تبصره:مدارک الزامی دیگر (ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم یا موقت (اتباع عراقی: دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش ۴ ، و گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش ۵ به جای ۴ ).
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل برگ قرارداد سپرده؛
- افتتاح یک حساب ارزی دیگر (برای واریز سود) نزد شعبه افتتاح کننده (ویژه سپرده های مدت دار)؛ تبصره: افتتاح حساب های سپرده مدت دار ارزی، صرفاً به مدت های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، و یک ساله ممکن است.
داشتن سن قانونی  18) سال ( 
افتتاح حساب ارزی ثانویه(جاری، پس انداز) با همان ارز نزد شعبه افتتاح کننده جهت واریز سود
افتتاح سپرده های مدت دار با منشاء اسکناس بصورت سه ماهه، شش ماهه،  نه ماهه ، یک ساله 
افتتاح سپرده های مدت دار با منشاء حواله ، از یک ماهه الی دوازده ماهه 
ابطال سپرده مدت دار ارزی از محل اسکناس:
-قبل از سه ماه ، هیچگونه سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت.
-بعد از گذشت سه ماه و قبل از سررسید 6، 9 و یکساله ، سود پرداختی متناسب با زمان سپرده منهای 0.5 درصد خواهد بود.
پرداخت اسکناس به دارندگان حسابهای ارزی که با وجه نقد اقدام به افتتاح حساب ارزی و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی خود می نمایند، تا میزان ارز زمان افتتاح و یا واریز مجدد، صرفاً مشمول پرداخت کارمزد مطابق ضوابط و بخشنامه های جاری بانک خواهد بود.
چنانچه مشتری پس از افتتاح سپرده (از محل حواله) قبل از 30 روز نسبت به بستن حساب اقدام نماید، به حساب مزبور سودی تعلق نمی گیرد.لازم به ذکراست چنانچه سپرده ای بعد از گذشت 30 روز از زمان افتتاح و قبل از سررسید ابطال گردد، سود پرداختی متناسب با زمان سپرده منهای 0.5 درصد خواهد بود.
پرداخت اسکناس بابت حواله های وارده ارزی(خارجی) و همچنین سود کلیه سپرده های ارزی( اعم از منشاء اسکناس یا حواله)، اصل و سود اوراق مشارکت ارزی علاوه بر کارمزد پرداخت اسکناس، مشمول پرداخت کارمزد تامین اسکناس مطابق ضوابط و بخشنامه های جاری خواهد بود.
حداقل مبلغ قابل قبول جهت مانده/ افتتاح حساب مدت دار ارزی مطابق با دستور العمل ها و مقررات جاری بانک خواهد بود. 
نکته:سود این نوع سپرده، با توجه به مدت سپرده و نوع منشاء تعیین و به صورت ارزی محاسبه و به حساب مشتری واریز میشود .

اشخاص حقوقی

افتتاح حساب های سرمایه گذاری، صرفاً برای شرکت های غیر دولتی ممکن است.
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه سپرده گذاران؛
- اصل و کپی اساس نامه؛
- اصل و کپی آگهی تاسیس؛
- اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛
- اصل و کپی اولین صورت جلسه هیات موسس؛
- اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها (شرکت های سهامی خاص نامحدود)؛
- اصل و کپی شرکت نامه (شرکت های سهامی عام محدود)؛
- درخواست کتبی افتتاح حساب؛
- تکمیل برگ قرارداد سپرده.

 توجه

سود سپرده های مدت دار ارزی به صورت ارزی محاسبه و به حساب مشتری واریز می شود.

جدول حداقل مبلغ قابل قبول جهت مانده حسابها

نوع حساب
قرض الحسنه جاری
پس انداز
کوتاه مدت و بلند مدت
نوع ارز
یورو
500
50
1000
دلار
500
50
1000
درهم
2250
225
4500
ین ژاپن
50000
5000
100000

جدول حداقل مانده قابل قبول جهت افتتاح انواع حسابها

نوع حساب
قرض الحسنه جاری
پس انداز
کوتاه مدت 
بلند مدت
نوع ارز
یورو
1000
100
1000
200
دلار
1000
100
1000
200
درهم
4500
450
4500
900
ین ژاپن
100000
10000
100000
20000
e.keramat 99/1577309 991015