اخباراخبار
پنجشنبه 28 شهريور 1387
ایجاد اشتغال برای 4864 کرمانشاهی با تسهیلات زودبازده بانک ملت


بانک ملت در نمایشگاه دستاوردهای بنگاه های اقتصادی زودبازده استان کرمانشاه به صورت فعال حضور یافت.
بانک ملت با دایرکردن غرفه ای در این نمایشگاه ، علاوه بر معرفی طرح های بزرگ ایجاد شده از محل تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده این بانک ، به ارایه آمار درباره این طرح ها و میزان اشتغالزایی آنها پرداخت.

ادامه
چهارشنبه 27 شهريور 1387
دوشنبه 25 شهريور 1387
چهارشنبه 20 شهريور 1387
سه شنبه 19 شهريور 1387