اخباراخبار
شنبه 25 بهمن 1399
مدیر روابط عمومی بانک ملت:"تجربه ای متمایز"، شعار جدید و راهبرد اساسی بانک ملت است

مدیرامور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت، درباره شعار جدید این بانک، توضیحاتی را ارایه کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک به تازگی در تبلیغات خود از شعار جدید"تجربه ای متمایز" استفاده می کند.

ادامه
دوشنبه 20 بهمن 1399
شنبه 18 بهمن 1399
چهارشنبه 15 بهمن 1399
سه شنبه 14 بهمن 1399
شنبه 11 بهمن 1399
سه شنبه 7 بهمن 1399