مدیرعامل بانک ملت در اولین همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت پتروشیمی چند پیشنهاد اجرایی برای رفع مشکلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ارائه کرد.