دوشنبه 25 تير 1403En
قرض الحسنه ویژه

قرض الحسنه ویژه

بانک ملت در راستای انجام رسالت اجتماعی و به منظور ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه محصول قرض الحسنه ویژه را جهت خدمت رسانی به گروه های ذیل ارائه می نماید:
- صندوق‌های قرض الحسنه کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات
- اشخاص حقیقی و حقوقی خیّر 
که مایل به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل وجوه خود به اشخاص نیازمند می باشند لیکن امکان مدیریت کردن عملیات پرداخت تسهیلات و جمع آوری اقساط آن را ندارند یا مایل به رسمیت بخشیدن به این عملیات از طریق بانک می باشند.

تعریف حساب قرض الحسنه ویژه

حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و بانک معین می‌شود، به صورت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. 

نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه

متقاضی حساب قرض الحسنه ویژه با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت ضمن آگاهی از شرایط و ضوابط حساب مذکور پس از تکمیل و تأیید فرم درخواست و قرارداد عاملیت، نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید و این اختیار را به بانک ملت می دهد تا از محل وجوه خود به افرادی که معرفی می‌کند به میزان موردنظر وام اعطا شود.

مزایای قرض الحسنه ویژه

- مشارکت درامور عام المنفعه و خیرخواهانه 
- امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به معرفی شدگان، در تمامی شعب بانک ملت 
- مشارکت با بانک ملت در انجام رسالت اجتماعی از جمله مدرسه سازی، کمک به زندانیان جرائم غیرعمد،کمک به درمان بیماران بی بضاعت و...
- امکان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک وکارت بانک ملت
- در صورت برگزاری قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز، امکان شرکت در قرعه کشی و بهره مندی از جوایز
- اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال به هر شخص معرفی شده، از محل وجوه واگذارشده 
- امکان ثبت معرفینامه و اخذ گزارش عملکرد قرض الحسنه نیکوکاری در سامانه بانکداری اینترنتی 
- نظارت بر نحوه دریافت تسهیلات به معرفی شدگان از طریق سامانه بانکداری اینترنتی
- امکان دریافت گزارش وضعیت تسهیلات، بازپرداخت اقساط، مانده بدهی تسهیلات گیرندگان از طریق سامانه بانکداری اینترنتی 
- مدیریت پرداخت تسهیلات توسط بانک ملت
- انجام پیگیری‌های حقوقی و قانونی بازپرداخت اقساط توسط بانک ملت درصورت درخواست واگذارنده وجوه

شرایط و ضوابط قرض الحسنه ویژه

حداقل مبلغ سپرده‌گذاری برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه 20.000.000  ریال می باشد و موجودی حساب نباید از مبلغ مذکور کمتر باشد.
نکته: حداقل مبلغ سپرده گذاری (20.000.000 ریال) در حساب مسدود می شود و مازاد بر آن قابل اعطاء جهت تسهیلات قرض‌الحسنه می باشد.
- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه 10.000.000 ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.
- اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال به هر شخص معرفی شده، از محل وجوه واگذار شده از طریق سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه ویژه نزد بانک‌، بلااشکال است. 
- افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه به صورت حقیقی انفرادی/ اشتراکی و حقوقی میسر می باشد.
- درصورت موافقت واگذارنده وجوه، امکان اعطای تسهیلات از محل حساب قرض الحسنه ویژه علاوه بر اشخاص معرفی شده از سوی واگذارنده وجوه به اشخاص معرفی شده از سوی بانک نیز وجود دارد.
- از وجوه واگذار شده به حساب های قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه هایی که بایستی اعطا شود(بابت معرفی نامه هایی که صادر خواهد شد) مسدود و مازاد آن توسط واگذارنده وجوه قابل برداشت می باشد.
- دارنده حساب قرض الحسنه ویژه می تواند به موجب قرارداد عاملیت، نوع و میزان وثایق موردنظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب، وثایق مشخص شده را اخذ نماید. در صورتی که نوع و میزان وثایق مورد نظر تعیین نشده باشد، اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک خواهد بود.
- بانک می تواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد لیکن در هرحال استرداد وجوه واگذار شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسؤولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
- درصورت لحاظ شدن در قرارداد عاملیت، مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض‌الحسنه‌های اعطا شده طبق نظر واگذارنده وجوه، مجدداً قابل مصرف می باشد.
- بانک بابت خدماتی که در مورد هر یک از حساب‌های قرض الحسنه ویژه انجام می دهد، کارمزدی که میزان آن در قرارداد عاملیت فی مابین مشتری و بانک درج خواهد شد اخذ می نماید.

نکته

 کارمزد عاملیت، توافقی بین بانک و واگذارنده وجوه است که باتوجه به قرارداد عاملیت، از واگذارنده وجوه یا دریافت کننده تسهیلات یا از هر دو به نسبت توافق شده اخذ می‌شود.
 کارمزد عاملیت دریافتی بانک غیرقابل بازگشت می باشد.
- در صورت انجام اقدامات حقوقی توسط بانک، پرداخت هزینه های قانونی و حقوقی به عهده واگذارنده وجوه خواهد بود. 
- در صورت تمایل واگذارنده وجوه، امکان ناشناس ماندن وی نزد تسهیلات گیرندگان میسر می باشد.

ed:keramat.97.09.18 no10941145