شنبه 27 بهمن 1397En
اخباراخبار
با هدف آسیب شناسی و بررسی مشکلات صورت گرفت؛ بازدید مدیرعامل بانک ملت از کارخانجات نساجی کرپ ناز

در بازدید مدیر عامل بانک ملت از مجموعه کارخانجات نساجی کرپ ناز، مشکلات و مسائل این واحد صنعتی به همراه راهکارهای خروج از بحران در چارچوب الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ادامه