دوشنبه 25 تير 1403En
صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

مشروط به انعقاد قرارداد عاملیت ارزی با صندوق توسعه ملی، در صورت صدور مسدودی ارزی و مجوز پوشش مبالغ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از صدور مصوبات اعتباری  نسبت به تأمین مالی طرح های معرفی شده دارای اولویت اقدام می گردد.

طرح های قابل قبول 

  • شامل طرح های حوزه انرژی ( نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه)
  • طرح ها و فعالیتهایی که بتوانند از محل ارز آوری ناشی از صادرات محصولات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام نمایند.
  • تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری مشروط به ارائه تضمین بازپرداخت توسط دولت.
  • طرح ها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به ارائه تضمین بازپرداخت توسط دولت یا بازپرداخت اقساط بصورت ارزی.
  • طرح های نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشرو ط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی.

سایر موارد:

نرخ سود تسهیلات، استفاده¬کنندگان مجاز و سایر موارد مربوطه براساس مفاد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تعیین می گردد.
ED.e.keramat 1402/573140 14020405