دوشنبه 25 تير 1403En
سامانه سحاب

سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)

سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی سامانه ای است که امکان انتقال آنی وجوه موجود در حساب کارت بانکی یک مشتری را به حساب کارت بانکی او یا دیگری در سایر بانک های عضو شبکه "سحاب" فراهم می‌کند.
،بهره‌برداری از این خدمت در تسهیل و تسریع نقل و انتقال وجوه بین بانکی تأثیر بسزایی دارد و نه تنها از جابجایی بی مورد اسکناس و ایران چک و دیگر اوراق بهادار جلوگیری می کند بلکه انجام نقل و انتقالات یاد شده را در محیطی امن و در کوتاه ترین زمان ممکن برای دارندگان کارت های بانکی میسر می سازد.
مشتریان دارای هریک از انواع ملت کارت می توانند از طریق تمام ابزارهای پرداخت الکترونیک (مانند پایانه های خودپرداز بانک ملت و دیگر بانک های عضو شبکه "سحاب"، پایانه های کارت خوان شعبه ای، بانکداری اینترنتی و همراه بانک) وجه دلخواه خود را به سایر کارت های بانکی عضو شبکه "شتاب" انتقال دهند.
بابت هر انتقال وجه از طریق پایانه های خودپرداز عضو "سحاب"، کارمزد حواله از حساب کارت صادر کننده دستور پرداخت کسر خواهد شد.
برای عرضه خدمات عالی تر در عرصه بانکداری الکترونیک، براساس ابلاغ "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" بانک ملت نیز امکان استفاده از خدمت انتقال وجه سه جانبه را در شبکه شتاب فعال کرده است. با استفاده از این سرویس، دارندگان هریک از کارت های پرداخت بانک های عضو "شتاب" می توانند بدون تطابق بانک صادرکننده کارت و ابزار پرداخت مبدا و ابزار پرداخت مقصد نسبت به انتقال وجه اقدام کنند.