دوشنبه 10 مهر 1402 En
بسته اعتباری پذیرندگان

بسته اعتباری پذیرندگان

بانک ملت با هدف توسعه و حمایت از کسب و کارهای مشتریان خود، تسهیلات ویژه ای به دارندگان پایانه های فروش اعطا می نماید. در این بسته اعتباری، تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی که حساب بانک ملت خود را به پایانه های فروش شرکت به پرداخت ملت متصل نموده اند در صورت کسب امتیاز و رتبه لازم، در سریع ترین زمان ممکن می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

امتیاز دهی و رتبه بندی پذیرندگان

امتیاز پذیرنده نزد شعبه برابر با مجموع امتیاز منابعی و تراکنشی می باشد.
امتیاز منابعی: امتیاز منابعی پذیرنده بر اساس تمام منابع مشتری نزد یک شعبه نمایش داده می شود.
امتیاز تراکنشی: به منظور محاسبه امتیاز تراکنشی مجموع ماهیانه مبالغ تراکنش پایانه های مشتری نزد یک شعبه بر تعداد روزهای آن ماه تقسیم می شود.
رتبه: حاصل میانگین امتیاز وی در سه ماه اخیر می باشد که بر این اساس مشتریان به 5 رتبه مجزا طبقه بندی می شوند.

تخصیص کارت اعتباری مرابحه به معرفی شدگان

پذیرندگان رتبه های 2،1 و3 می توانند نسبت به معرفی حداکثر 2 نفر جهت دریافت تسهیلات کارت اعتباری  به مبلغ 2 میلیارد ریال در چارچوب شرایط و ضوابط جاری اقدام نمایند.

تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان بدون مجوز فعالیت

پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و مرابحه مصارف شخصی حداکثر تا سقف 5 میلیارد ریال در بسته اعتباری برای این دسته از پذیرندگان تدوین شده است.

تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان با مجوز فعالیت

بسته اعتباری برای این دسته از پذیرندگان در دو بخش برتر و عمومی تدوین شده که بخش برتر آن مختص به پذیرندگان رتبه 1 و 2 بوده و بخش عمومی آن مختص به تمامی پذیرندگان می باشد.

بخش اول: خلاصه شرایط تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان برتر(رتبه 1 و 2)

نوع تسهیلات

رتبه پذیرنده

سقف تسهیلات (میلیارد ریال)

حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی  بر اساس میانگین سه ماهه استفاده نشده حساب جاری

حداکثرمبلغ تسهیلات اعطایی بر اساس رشد میانگین سه ماهه حساب جاری نسبت به ابتدای سال1401

نرخ سود

مدت و نحوه بازپرداخت

سرمایه در گردش

پذیرندگان برتر

( رتبه 1 و 2)

32

300%

1000%

15%

از 6 تا 12 ماه

500%

1500%

16%

700%

2000%

17%


بخش دوم: خلاصه شرایط تسهیلات بسته اعتباری عمومی پذیرندگان ( رتبه های 1 تا 5)

نوع تسهیلات

رتبه پذیرنده

سقف تسهیلات (میلیارد ریال)

نرخ سود

مدت و نحوه بازپرداخت

سرمایه در گردش

تمامی رتبه ها

متناسب با امتیاز پذیرنده حداکثر 32

نرخ نافذ در زمان انعقاد قرارداد (در حال حاضر 18%)

از 6 تا 12 ماه

سرمایه ثابت

1

12

حداکثر 48 ماهه برای پذیرندگان رتبه 1 و 2

2

10

3

8

حداکثر 36 ماهه برای تمامی پذیرندگان

4

3

5

2

جهت اطلاع بیشتر از جزئیات بسته اعتباری  به یکی از شعب بانک ملت مراجعه فرمایید .
e.keramat  1401/10/03 no: 1401/1804244