دوشنبه 25 تير 1403En
بسته اعتباری پذیرندگان

بسته اعتباری پذیرندگان

بانک ملت با هدف توسعه و حمایت از کسب و کارهای مشتریان خود، تسهیلات ویژه ای به دارندگان پایانه های فروش اعطا می نماید. در این بسته اعتباری، تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی که حساب بانک ملت خود را به پایانه های فروش شرکت به پرداخت ملت متصل نموده اند در صورت کسب امتیاز و رتبه لازم، در سریع ترین زمان ممکن می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

امتیاز دهی و رتبه بندی پذیرندگان

امتیاز پذیرنده نزد شعبه برابر با مجموع امتیاز منابعی و تراکنشی می باشد.
امتیاز منابعی: امتیاز منابعی پذیرنده بر اساس تمام منابع مشتری نزد یک شعبه نمایش داده می شود. 
امتیاز تراکنشی: به منظور محاسبه امتیاز تراکنشی مجموع ماهیانه مبالغ تراکنش پایانه های مشتری نزد یک شعبه بر تعداد روزهای آن ماه تقسیم می شود. 
رتبه: حاصل میانگین امتیاز وی در سه ماه اخیر می باشد که بر این اساس مشتریان به 5 رتبه مجزا طبقه بندی می شوند.

 تسهیلات بسته اعتباری پذیرندگان با مجوز فعالیت

بسته اعتباری برای این دسته از پذیرندگان به شرح جدول زیر می باشد.

خلاصه شرایط تسهیلات بسته اعتباری  پذیرندگان ( رتبه های 1 تا 5)

نوع تسهیلات

رتبه پذیرنده

سقف تسهیلات (میلیارد ریال)

نرخ سود

مدت و نحوه بازپرداخت

سرمایه در گردش

تمامی رتبه ها

متناسب با امتیاز پذیرنده حداکثر 32 میلیارد ریال

نرخ نافذ در زمان انعقاد قرارداد (در حال حاضر 23%)

از 6 تا 12 ماه

سرمایه ثابت

1

12

حداکثر 36 ماه

2

10

3

8

4

6

5

4

جهت اطلاع بیشتر از جزئیات بسته اعتباری  به یکی از شعب بانک ملت مراجعه فرمایید .
e.keramat  1402/10/23 no: 1402/2029150