دوشنبه 25 تير 1403En
حواله های ارزی

حواله های ارزی 

الف - حواله ارزی صادره

تامین وجه حواله از محل حواله از خارج از کشور/ اسکناس و نقود بیگانه

اسناد و مدارک مورد نیاز

1-تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی (به زبان انگلیسی)، مشتمل بر
2 - نام، آدرس، و شماره تلفن فرستنده؛
3- نام، آدرس، و مشخصات سویفتی بانک ذی نفع؛
4 - شماره حساب گیرنده حواله یاIBAN NUMBER؛
5 - مشخصات کامل ذینفع حواله؛
6 - مشخص کردن دلایل صدور حواله؛
7- تعهدنامه (مرتبط با مقصد ذینفع)
8- اظهار نامه گمرکی در مبادی ورودی برای مسافران خارجی (حداکثر به مبلغ اظهارنامه ، به منظور رعایت قوانین پولشوئی )جهت اسکناس و نقود بیگانه 

حواله ارزی بابت واردات کالا و خدمات از محل اوراق ثبت سفارش/ خدمت

درخصوص واردات کالا از طریق حواله، تکمیل تعهدنامه ورود، و ارائه برگه های ثبت سفارش، پروفرما، ترخیص کالای خریداری شده از خارج الزامی است. شایان ذکر است انجام حواله جهت واردات کالا از محل اوراق ثبت سفارش با تخصیص ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.

ب - حواله ارزی وارده

1 - افتتاح حساب یا داشتن حساب (ارزی یا ریالی) نزد بانک؛
2- مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گواهی نامه رانندگی، گذرنامه) درصورت پرداخت وجه بدون داشتن حساب.
KA.ED.95.02.29