سه شنبه 21 ارديبهشت 1400En
راهنمای خدمت یکبار رمز

راهنمای خدمت یکبار رمز

بانک ملت به منظور افزایش امنیت در سامانه بانکداری اینترنتی، خدمت یکبار رمز را به مشتریان خود ارائه می دهد.
براین اساس شما مشتری محترم می توانید بنا با نظر شخصی به استفاده از یکی از روش های توکن یکبار رمز(OTP) ، یکبار رمزهمراه(Mobile OTP) یا یکبار رمز پیامکی(SMS OTP) ازاین مزیت بهره مند گردید.
همچنین امکان استفاده از این سه روش به صورت همزمان وجود دارد.
به این منظور جهت ثبت نام خدمت یکبار رمز همراه/ پیامکی  پس از ورود به سامانه بانکداری اینترنتی، خدمت تخصیص یکبار رمز همراه/پیامکی را از منوی تنظیمات کاربر انتخاب نموده و یا در صورت تمایل به دریافت دستگاه تولید یکبار رمز(OTP)  به شعب افتتاح کننده حساب خود در بانک ملت مراجعه فرمایید.
راهنمای کاربری هر یک از روش های مذکور به شرح بالا می باشد.
AL-ED.1395.04.06