سه شنبه 8 خرداد 1403En
نماچک

نما چک

بانک ملت در بستر شبکه های ارتباطی خود و با تکیه بر فناوری های نوین این امکان را برای مشتریان فراهم نموده، که مشتری بدون مراجعه به بانک بتواند چک های خود را راساً و در هر ساعتی از شبانه روز در محل شرکت ثبت/ واگذار نماید. پس از انجام این عملیات توسط مشتری، بانک نیز مطابق با قوانین و مقررات نسبت به ارسال اطلاعات چک/چک ها به بانک عهده اقدام می نماید و متعاقبا پس از تعیین وضعیت چک (وصول-عودت-برگشت) توسط بانک عهده وجوه چکهای وصول شده را به حساب مشتری واریز می نماید.

مشتریانی که می توانند از خدمت نما چک استفاده نمایند

- در گام نخست خدمت موصوف برای مشتریان بزرگ حقوقی بانک ملت می باشد.

مزایای استفاده از نما چک

1.ثبت و واگذاری چک بدون محدودیت زمانی و در هر ساعت از شبانه روز 
2.اطلاع از آخرین وضعیت اسناد واگذار شده (وصول –برگشت-عودت)
3.واگذاری چک بدون محدودیت تاریخ (اسناد به تاریخ آینده)
4.تخفیف کارمزد (10.000ریال) به دلیل انجام عملیات توسط خود مشتری 
5.امکان انتقال اطلاعات چکهای ثبت شده در نرم افزار حسابداری/مالی مشتریان به نرم افزار نما چک

" لطفاجهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط ملت به شماره تلفن 1556 تماس حاصل فرمایید."