يکشنبه 1 ارديبهشت 1398En
فراخوان
آرم بانک ملت
آگهی فراخوان شناسایی شماره 401‏/98
این بانک در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی تامین کنندگان فعال و واجد الشرایط در زمینه  طراحی، تولید ، پیاده سازی سامانه مدیریت زیرساخت مراکز داده (DCIM) نسبت به شناسایی پیمانکاران و شرکتهای فعال و واجد شرایط ازطریق برگزاری فراخوان عمومی ، اقدام نماید.

الف) شرایط الزامی  که شرکت کنندگان می بایست داشته باشند:

1) دارای سابقه  طراحی و پیاده سازی سامانه DCIM
2) دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته  های نرم افزاری حامل محتوا و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
3) دارای نیروی انسانی با تجربه و متخصص در زمینه طراحی و تولید نرم افزار

ب ) مدارک و مستنداتی که شرکت کنندگان می بایست ارسال نمایند:

1) ارسال رزومه کاری شرکت
2) ارسال سوابق اجرای سامانه از سال 1392  (حداقل دو مورد پیاده سازی موفق و عملیاتی در دو سازمان یا ارگان مختلف)
3) ارائه لیست نیروی انسانی با تجربه و متخصص به همراه لیست بیمه

ج ) تعهدات  شرکت کنندگان:

1- شرکت کنندگان متعهد می باشند در صورت درخواست ناظر فنی  نسبت به پیاده سازی سامانه پیشنهادی  به صورت پایلوت بدون دریافت هزینه اقدام نمایند.
2-  شرکت کنندگان متعهد می باشد در صورت درخواست ناظر فنی شرایط لازم جهت بازدید کارشناسان را از پروژه های انجام شده فراهم نمایند.

د ( محل و مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکات):
تهران ‏- خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت –ساختمان شماره380  طبقه ششم– اداره معاملات و قراردادها، لغایت ساعت 15 مورخ 15‏/02‏/98


اداره کل تدارکات
اداره معاملات و قراردادها

بانک ملت

فراخوان شناسایی شماره 401‏/97

این بانک در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی تامین کنندگان فعال و واجد الشرایط در زمینه  طراحی، تولید ، پیاده سازی سامانه مدیریت زیرساخت مراکز داده (DCIM) نسبت به شناسایی پیمانکاران و شرکتهای فعال و واجد شرایط ازطریق برگزاری فراخوان عمومی ، اقدام نماید .
الف ) شرایط الزامی  که شرکت کنندگان می بایست داشته باشند: 
1- دارای سابقه  طراحی و پیاده سازی سامانه DCIM 
2- دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته  های نرم افزاری حامل محتوا و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
3- دارای نیروی انسانی با تجربه و متخصص در زمینه طراحی و تولید نرم افزار
ب ) مدارک و مستنداتی که شرکت کنندگان می بایست ارسال نمایند:
1- ارسال رزومه کاری شرکت 
2- ارسال سوابق اجرای سامانه از سال 1392  (حداقل دو مورد پیاده سازی موفق و عملیاتی در دو سازمان یا ارگان مختلف)
3- ارائه لیست نیروی انسانی با تجربه و متخصص به همراه لیست بیمه 
ج ) تعهدات  شرکت کنندگان:
1- شرکت کنندگان متعهد می باشند در صورت درخواست ناظر فنی  نسبت به پیاده سازی سامانه پیشنهادی  به صورت پایلوت بدون دریافت هزینه اقدام نمایند.
2-  شرکت کنندگان متعهد می باشد در صورت درخواست ناظر فنی شرایط لازم جهت بازدید کارشناسان را از پروژه های انجام شده فراهم نمایند.
د ( محل و مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکات):
تهران ‏- خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت –ساختمان شماره380  طبقه ششم–اداره معاملات و قراردادها، لغایت ساعت 15 مورخ 17‏/11‏/97
اداره کل تدارکات
اداره معاملات و قراردادها
مناقصه جدید
توضيحات:ساخت تعداد 388 استند جایگذاری بروشور برای شعب ممتاز و درجه‌یک در سطح کشور
ادامه
توضيحات:ساخت و نصب تعداد 1552 عدد قاب پوستر برای شعب ممتاز و درجه‌یک در سطح کشور
ادامه
توضيحات:خرید صنایع دستی
ادامه
مزایده جدید
توضيحات:ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مزایده و به صورت 15% نقد و 85% اقساطی طی مدت 12 ماه.
ادامه
توضيحات:فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Main Frame Z990C24 با 10 دصد زیر قیمت پایه کار شناسی به مبلغ 5.850.000.000 ریال مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مزایده
ادامه