دوشنبه 25 تير 1403En
مناقصه جدید
توضيحات:خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه
ادامه
توضيحات:خرید تعداد 1447 عدد کارتریج جوهر افشان چاپ دسته چک
ادامه
توضيحات:پشتیبانی و نگهداری (سرویس دوره ای و تعمیر همراه با تأمین نامحدود قطعات یدکی) تعداد 1600 دستگاه اسکنر پرسرعت کداک سری 2000 منصوب در واحدهای صف و ستاد بانک در سطح کل کشور
ادامه
مزایده جدید
فراخوان
توضيحات:برگزاری فراخوان شناسایی پیمانکار
ادامه