يکشنبه 31 تير 1403En
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

بخش هایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت:

مقدمه

من بعنوان یکی از کارکنان بانک ملت بیش از هر چیز شاکر درگاه خداوند بزرگ هستم که نعمت گام نهادن در مسیر خدمت به ملت شریف ایران اسلامی را بر من ارزانی داشته است راهی که مقصد نهایی آن، رضایت اوست.
از او می خواهم که مرا در متصف شدن به صفات مطلوب شخصی و حرفه ای در راستای تحقق آرمان و رسالت بانک یاری نماید تا بتوانم نسبت به رعایت اصول و موازین این بیانیه که منبعث از ارزش های محوری بانک ملت بوده و بیانگر منشور اخلاقی کارکنان است متعهد باشم.
جایگاه رفیع و اعتبار و هویت بانک ملت بدون تردید حاصل تلاش عاشقانه مجموعه ای از همکاران است که گروهی به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، گروهی دیگر شاغل و در حال ارائه خدمت اند و نسلی دیگر از ایشان همکارانی هستند که در آینده تعالی بخش و میراث دار این اعتبار و هویت خواهند بود. پس در این برهه با علم به ارزش این سرمایه گرانبها همواره خواهم کوشید تا حافظ زحمات و تلاش های ارزشمند گذشتگان و مایه مباهات و درخشش آیندگان باشم.
برای مشاهده تمام بخش های منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت، روی تصویر زیر کلیک کنید.