دوشنبه 10 آذر 1399En
اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

تمامی اطلاعیه‌های منتشره مربوط به این بانک در سایت کُدال به آدرسwww.codal.ir  نیز در دسترس سهامداران محترم می‌باشد.
برای دسترسی به اطلاعیه های قبلی، می توانید به قسمت آرشیو مراجعه نمایید.