چهارشنبه 29 خرداد 1398En
تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی

تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدتدار صادراتی"DISCOUNTING"

خرید دین اسناد اعتبارات و بروات اسنادی ارزی صادراتی مدت دار (حداکثر یکساله) تعهد شده توسط بانکهای کارگزار و شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی جهت صادرات کالاها و خدمات ایرانی مشتریان بخش غیر دولتی، به همان ارز امکان پذیر می باشد.
ED.1395.02.29