دوشنبه 10 آذر 1399En
پرداخت ویژه

پرداخت ویژه


خدمت پرداخت ویژه نوعی دستور پرداخت است که به کمک آن، سازمان ها و شرکتهای متقاضی بدون نیاز به طی نمودن مراحل صدور چک و صرفاً با اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجه، امکان پرداخت وجه از حساب خود به ذینفعان را فراهم می کنند.
براین اساس شرکتها و سازمانهای یادشده مشخصات ذینفعان خود را از طریق فایل و یا وب سرویس (ارتباط سیستمی سامانه مالی شرکت با سامانه های بانک) به بانک ارسال مینمایند به نحویکه از طریق بانکداری اینترنتی و یا با مراجعه فرد ذینفع به هریک از شعب بانک و پس از احراز هویت وجه مورد نظر به ایشان پرداخت می گردد.


از جمله ویژگی های خدمت یاد شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


- عدم نیاز به افتتاح حساب توسط ذینفعان شرکتها/ سازمانها
- رفع مشکلات ناشی از وجود امضاهای مختلف در هنگام صدور چک
- امکان صدور دستور پرداخت بدون محدودیت در تعداد
- درصد اطمینان بالاتر و کمترین مغایرت در پرداخت نسبت به سایر روشهای پرداخت
- امکان واریز سود سهام و خسارت برای ذینفعان دارای حسابهای ملتی
- امکان ارسال پیامک اطلاعات حواله پرداخت به ذینفعان 
- امکان بارگذاری فایل سود سهام توسط مشتریان در سامانه های محب و بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی
- ارایه گزارشهای متنوع مدیریتی
- ارائه ریزگزارش اطلاعات پرداختی‌ها به شرکت‌ها/سازمان‌های استفاده‌کننده از خدمت

p.alvani.980506 no 12568140