دوشنبه 25 تير 1403En
تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای

تسهیلات ارزی بانک های توسعه ای 

تسهیلات ارزی کوتاه مدت مرابحه دو مرحله ای بانک توسعه اسلامی" IDB"

بانک ملت در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت در قالب  مرابحه دو مرحله ای با شرکت اسلامی تامین مالی تجاری از نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی، تحت نظارت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – وزارت امور اقتصاد و دارایی واداره تأمین مالی خارجی‏- بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان جهت واردات کالاهای مجاز از کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی مبادرت می نماید.
نرخ سود تسهیلات ، شرایط پرداخت، حداقل مبلغ تسهیلات ، ابزار پرداخت ، دوره تامین مالی، فرآیند تأمین مالی و سایر هزینه های جانبی، تابع شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد مالی فی مابین  بانک و نهاد ITFC   است.

تسهیلات ارزی کوتاه مدت و میان مدت بانک توسعه و تجارت اکو" ECO"

بانک ملت در صورت انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت (بازپرداخت حداکثر یکساله)  یا میان مدت
( بازپرداخت حداکثر3.5 ساله) با بانک توسعه و تجارت اکو ،  تحت نظارت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – وزارت امور اقتصاد و دارایی واداره تأمین مالی خارجی‏-  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان جهت واردات کالاهای مجاز مبادرت می نماید.
نرخ سود تسهیلات ، شرایط پرداخت، حداقل مبلغ تسهیلات ، ابزار پرداخت ، دوره تامین مالی، فرآیند تأمین مالی و سایر هزینه های جانبی، تابع شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد مالی فی مابین  بانک و بانک توسعه و تجارت اکو(ECO)  می باشد.

شرایط استفاده از تسهیلات فوق در صورت انعقاد قرارداد و وجود خط اعتباری بشرح ذیل می باشد:

1.  شرکت متقاضی تسهیلات در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و در خصوص اشخاص حقیقی در جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت تجاری باشند.
2.  حداکثر 250 نفر نیروی انسانی (به غیر از نیروی انسانی پیمانی) در اختیار داشته باشد.
3.  گردش سرمایه سالانه آنها از 15 میلیون یورو بیشتر نباشد.
4.  شرکت تابعه (در صورت داشتن بیش از 50% سهام شرکت تابعه) دارای بیش از 250 کارمند نباشد.
5.  شرکتهای دولتی مجاز به استفاده از تسهیلات فوق نمی باشند. 
6.  دارای فعالیت تجاری سالم و مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی باشد.
7.  جزء شرکتهای ورشکسته نباشد.
ED.e.keramat 1402/573140  14020405