دوشنبه 25 تير 1403En
قرض الحسنه

قرض الحسنه

وام قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کند. تعهد بازپرداخت قرض‌گیرنده، صرفاً معادل مبلغ دریافتی به علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، حداکثر مجموع کل قرض‌الحسنه‌های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر سپرده و الزامات قانونی است. 
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های اعطایی پرداختی با توجه به نوع و محل مصرف  بصورت معمول از 24 ماه تا 60ماه متغییر میباشد.

مدارک مورد نیاز

  - درخواست کتبی متقاضی
‏- ارائه معرفی نامه از سازمان‏/ارگان معرفی کننده 
  - سایر مدارک (براساس در خواست متقاضی، نوع تسهیلات، نظر مرجع تصویب اعتبار)

مراحل انجام کار

  - اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
  - بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
  - اخذ وثیقه و تضمین مورد قبول بانک
  - انعقاد قرارداد قرض‌الحسنه
  - اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه
e.keramat.ed:970305