اخباراخبار
سه شنبه 15 دي 1388
شنبه 12 دي 1388
مشارکت بانک ملت در راه اندازی پروژه پلی اتیلن سبک در پتروشیمی امیرکبیر

مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به مشارکت بانک ملت در راه اندازی پروژه پلی اتیلن سبک در این شرکت اعلام کرد که با درایت و ژرف اندیشی دست اندرکاران این بانک ، پتروشیمی امیرکبیر توانست در جهت سازماندهی مجدد عملیات و راه اندازی این پروژه بزرگ ، فرصت دیگری را به دست آورد.

ادامه
پنجشنبه 10 دي 1388
چهارشنبه 9 دي 1388
دوشنبه 7 دي 1388