بانک ملت استان خراسان جنوبی ، یک دستگاه خودپرداز در محل سازمان بهزیستی استان نصب و راه اندازی کرد.