اخباراخبار
چهارشنبه 19 آبان 1389
سه شنبه 18 آبان 1389
مدیرعامل بانک ملت:بدون پیشرفت های بانکداری الکترونیک ، اجرای بسیاری ار طرح های ملی امکان پذیر نبود

مدیرعامل بانک ملت ، چشم انداز نظام بانکی را نزدیک کردن اقدام ها و اهداف توسعه ای کشور و افزایش کیفیت خدمات عنوان کرد و گفت: ما به عنوان اعضای نظام بانکی به موفقیت های بزرگ حاصل شده در عرصه بانکداری الکترونیک افتخار می کنیم زیرا اگر این پیشرفت ها نبود بسیاری از طرح های ملی، قابلیت اجرا پیدا نمی کرد.

ادامه
دوشنبه 17 آبان 1389
يکشنبه 16 آبان 1389
شنبه 15 آبان 1389