اخباراخبار
يکشنبه 10 خرداد 1394
شنبه 9 خرداد 1394
مدیرعامل بانک ملت در جمع مدیران ارشد: بانک ملت در عدم ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز و اجرای بخشنامه بانک مرکزی مصمم است

مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: این بانک با تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز، در اجرای این بخشنامه مصمم است و به آن عمل خواهد کرد.

ادامه
وزیر اقتصاد با قدردانی از بانک ملت عنوان کرد: بانک ملت بهترین عملکرد را در بین بانک ها از خود بر جای گذاشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملت بزرگ ترین بانک خصوصی و غیردولتی کشور است که بهترین عملکرد را در بین بانک ها از خود بر جای گذاشته است که این عملکرد جای سپاسگزاری دارد.

ادامه
چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394
دوشنبه 28 ارديبهشت 1394
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394