مدیرعامل بانک ملت با ابراز خرسندی از حضور مجدد در بین کارکنان این بانک، جایگاه فعلی بانک بزرگ ملت را مرهون برنامه ریزی و تلاش ویژه یکایک کارکنان خواند.