اخباراخبار
يکشنبه 16 مرداد 1390
بانک ملت برترین بانک ایرانی در 3 شاخص معرفی شد

دبیرخانه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیک، بانک ملت را برترین بانک ایرانی در راه‌اندازی باشگاه مشتریان براساس خدمات بانکداری الکترونیک، مبلغ تراکنش پایانه‌های فروشگاهی و تعداد کارت‌های هدیه صادره معرفی کرد.

ادامه
شنبه 15 مرداد 1390
پنجشنبه 13 مرداد 1390
چهارشنبه 12 مرداد 1390
دوشنبه 10 مرداد 1390