اخباراخبار
يکشنبه 8 بهمن 1385
چهارشنبه 4 بهمن 1385
دوشنبه 2 بهمن 1385
دکتر دیواندری: 70درصد از پروژه های پتروشیمی در 8 سال گذشته با عاملیت بانک ملت تأمین مالی شده است

مدیر عامل بانک ملت با اشاره به تخصیص یک میلیارد و 703 میلیون و 259 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی از سوی بانک ملت به بخش های مختلف تولیدی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری اظهار داشت: تا پایان مهرماه امسال هم مبلغ پنج میلیارد و 81 میلیون و 792 هزار دلار اعتبار ات اسنادی فاینانس از سوی این بانک برای صنایع مختلف گشایش شده است.

ادامه