مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان در نامه ای خطاب به مدیریت بانک ملت ، اقدامات این بانک را در بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در این استان ، بسیار موثر خواند.