اخباراخبار
شنبه 19 تير 1395
چهارشنبه 16 تير 1395
يکشنبه 13 تير 1395
مدیرعامل بانک ملت در مراسم معارفه: کارکنان شایسته بانک ملت، سزاوار بهترین ها هستند

مدیرعامل جدید بانک ملت گفت: بی تردید، بانک بزرگ ملت ساخته جمعی ِتمامی تلاشگران این بانک طی دوران حیات خود بوده و از چنان استحکامی در ابعاد نیروی انسانی، مالی و ساختار مدیریتی برخوردار است که در طول زمان به حرکت مستمر و رو به جلوی خود ادامه داده و نوسانات مقطعی نتوانسته است بانک را از مسیر اصلی خود منحرف کند.

ادامه
پنجشنبه 3 تير 1395
چهارشنبه 2 تير 1395
سه شنبه 1 تير 1395
شنبه 29 خرداد 1395