اخباراخبار
شنبه 29 ارديبهشت 1386
سرمایه گذاری گسترده بانک ملت در"واگن پارس" و"آلومینیوم سازی اراک"

مدیر شعب بانک ملت در استان مرکزی گفت: تامین سرمایه در گردش شرکت واگن پارس به میزان 75 میلیارد ریال و گشایش اعتبار 160 میلیارد ریالی برای کارخانه آلومینیوم سازی اراک از جمله سرمایه گذاری های این مدیریت در سال گذشته است.

ادامه
سه شنبه 25 ارديبهشت 1386
يکشنبه 23 ارديبهشت 1386
شنبه 22 ارديبهشت 1386
رشد 226 درصدی منطقه 7 بانک ملت در صدور ملت کارت

مدیر شعب منطقه 7 بانک ملت گفت: تعداد حساب های جام این منطقه در پایان سال گذشته 18 هزار فقره بوده که 9 هزار و 500 فقره از این تعداد ، در سال 85 گشایش شده است که رشدی معادل 107 درصد نسبت به مدت مشابه سال 84 را نشان می دهد.

ادامه
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386