اخباراخبار
چهارشنبه 3 خرداد 1396
سه شنبه 15 فروردين 1396
شنبه 28 اسفند 1395
دکتر اخلاقی در گفتگو با روزنامه شرق اقدامات بانک ملت را در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.

دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک ملت، در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی، رویکردها و فعالیت های بانک را جهت تحقق سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

ادامه
چهارشنبه 25 اسفند 1395
دوشنبه 23 اسفند 1395