اخباراخبار
دوشنبه 16 دي 1392
دکتر دیواندری در مراسم تودیع: علاقه من به بانک ملت درونی و نهادینه است و ارتباطی به اینکه دراینجا باشم یا نباشم، ندارد

دکتر دیواندری گفت: همه از علاقه عاطفی و عشق من به بانک ملت و همکاران محترمی که در آن به کار و تلاش اشتغال دارند، مطلع هستند، این پیوند نا گسستنی عاطفی، خمیرمایه اصلی کار من در این مدت بود.

ادامه
شنبه 7 دي 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
دوشنبه 25 آذر 1392
يکشنبه 24 آذر 1392
يکشنبه 17 آذر 1392