مدیرعامل بانک ملت در سومین روز برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، با حضور در این نمایشگاه از غرفه های روزنامه ها و خبرگزاری ها بازدید کرد.