اخباراخبار
يکشنبه 28 خرداد 1402
برتری تراز عملیاتی بانک ملت نسبت به سایر بانک های بورسی در اردیبهشت 1402

بر اساس آمار مقایسه ای بانک ها، بانک ملت با ثبت عملکرد درخشان و صعودی با تراز عملیاتی تجمیعی 125.047 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه و تراز عملیاتی ماهانه 63.119 در همین ماه، توانسته است رتبه نخست را با اقتدار با بانک بورسی رتبه بعدی، از آن خود کند.

ادامه
چهارشنبه 24 خرداد 1402
سه شنبه 23 خرداد 1402
دوشنبه 22 خرداد 1402
يکشنبه 21 خرداد 1402
پنجشنبه 18 خرداد 1402
چهارشنبه 17 خرداد 1402