بانک ملت در اطلاعیه ای، زمان بندی پرداخت سود سهام را برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1402 اعلام کرد.