بانک ملت اسامی شعب کشیک خود را در روز چهارشنبه دوم خردادماه اعلام کرد.