اخباراخبار
دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
يکشنبه 26 ارديبهشت 1400
يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
سه شنبه 31 فروردين 1400
شنبه 28 فروردين 1400
تعیین تکلیف حساب های مازاد مشتریان حقیقی بانک ملت

تمامی حساب‌های مازاد فعال (دارای تراکنش) بانک ملت شامل حساب های قرض الحسنه پس انداز، جاری بدون دسته چک، جاری با دسته چک و بدون برگ چک نزد مشتری، در روز 22 فروردین 1400 تعیین تکلیف و مانده قابل برداشت حساب مازاد مشتری به‌حساب دیگر وی از همان نوع واریز شد.

ادامه
سه شنبه 24 فروردين 1400
دوشنبه 23 فروردين 1400
سه شنبه 17 فروردين 1400