اخباراخبار
سه شنبه 16 شهريور 1400
يکشنبه 14 شهريور 1400
پنجشنبه 11 شهريور 1400
يکشنبه 31 مرداد 1400
يکشنبه 24 مرداد 1400
چهارشنبه 20 مرداد 1400
سه شنبه 19 مرداد 1400
یادداشتی از مدیرعامل: عملکرد متمایز و نتایج درخشان برای ذینفعان بانک ملت

در دنیای امروز راه توسعه اقتصادی کشورها، حمایت از کسب و کارها و کمک به رونق تولید و ایجاد هرچه بیشتر اشتغال است که بانک ملت با وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال گذشته خوشبختانه عملکرد بسیار خوب و قابل دفاعی را در این زمینه ها به ثبت رسانده است.

ادامه
شنبه 16 مرداد 1400