بانک ملت با ارسال مایحتاج ضروری به زلزله زدگان استان هرمزگان کمک کرد.