اخباراخبار
سه شنبه 11 خرداد 1389
دوشنبه 10 خرداد 1389
شنبه 8 خرداد 1389
استقرار کاردان حقوقی و کارشناس اعتباری در شعب ممتاز بانک ملت

عضو هیات مدیره بانک ملت اعلام کرد: بررسی ، تجزیه و تحلیل ذینفع واحد و مصادیق آن ، تدوین دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی و استقرار کاردان حقوقی و کارشناس اعتباری در شعب ممتاز از جمله امور اعتباری در دست اقدام در بانک ملت است.

ادامه
دوشنبه 3 خرداد 1389
شنبه 1 خرداد 1389
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389