اخباراخبار
پنجشنبه 24 اسفند 1391
با برپایی 7 قرعه کشی همزمان، باشگاه مشتریان بانک ملت 4 دستگاه خودرو و 48 سفر به مالزی و کیش جایزه داد

باشگاه مشتریان بانک ملت با برگزاری 7 قرعه کشی همزمان ویژه طرح زمستانه، یک دستگاه خودرو MVMX33، سه دستگاه خودرو MVMX315، 8 کمک هزینه سفر به مالزی همراه با یک نفر از اعضای خانواده و 40 سفر به جزیره زیبای کیش همراه با یک عضو خانواده را به اعضا اختصاص داد.

ادامه
چهارشنبه 23 اسفند 1391
سه شنبه 22 اسفند 1391
دوشنبه 21 اسفند 1391
يکشنبه 20 اسفند 1391
شنبه 19 اسفند 1391
دوشنبه 14 اسفند 1391
پنجشنبه 3 اسفند 1391