اخباراخبار
دوشنبه 25 بهمن 1400
يکشنبه 24 بهمن 1400
دوشنبه 18 بهمن 1400
پنجشنبه 14 بهمن 1400
سه شنبه 12 بهمن 1400
شنبه 9 بهمن 1400
سه شنبه 5 بهمن 1400
دوشنبه 4 بهمن 1400
افزایش سرمایه ۵۵ هزار میلیارد ریالی بانک ملت برای فتح جایگاه نخست در گروه بانکی

شرکت بانک ملت از افزایش سرمایه ۵۵ هزار میلیارد ریالی از محل اندوخته تفاوت تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی و سود انباشته خبر داد تا در صورت تصویب و ثبت، جایگاه نخست در میان بانک های بورسی را فتح کند.

ادامه