اخباراخبار
يکشنبه 22 دي 1392
چهارشنبه 18 دي 1392
سه شنبه 17 دي 1392
دوشنبه 16 دي 1392
مدیرعامل جدید بانک ملت: دکتر دیواندری، بانک ملت را به درجه اعلای شهرت رساند

مدیرعامل جدید بانک ملت با بیان این نکته که سازمان بزرگی مانند بانک ملت بدون پشتوانه و حمایت کارکنان، قابل اداره نیست، گفت: دست یاری به سوی کارکنان دراز می کنم تا مثل گذشته، یار و یاور مدیران در پیشبرد اهداف بانک باشند.

ادامه
دکتر دیواندری در مراسم تودیع: علاقه من به بانک ملت درونی و نهادینه است و ارتباطی به اینکه دراینجا باشم یا نباشم، ندارد

دکتر دیواندری گفت: همه از علاقه عاطفی و عشق من به بانک ملت و همکاران محترمی که در آن به کار و تلاش اشتغال دارند، مطلع هستند، این پیوند نا گسستنی عاطفی، خمیرمایه اصلی کار من در این مدت بود.

ادامه
شنبه 7 دي 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392