اخباراخبار
شنبه 29 ارديبهشت 1397
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
اعطای نخستین گواهینامه خدمات عملیاتی افتا در حوزه پیاده سازی مرکز عملیات امنیت به شرکت زیرمجموعه بانک ملت

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی بانک ملت از شرکت های زیرمجموعه مجموعه هولدینگ فناوری اطلاعات بانک ملت ، به عنوان نخستین شرکت خصوصی ایران موفق به اخذ گواهینامه خدمات عملیاتی افتا در حوزه پیاده سازی مرکز عملیات امنیت (SOC) از سازمان فناوری اطلاعات شد.

ادامه
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397
يکشنبه 16 ارديبهشت 1397