اخباراخبار
سه شنبه 26 دي 1402
دوشنبه 25 دي 1402
يکشنبه 24 دي 1402
دوشنبه 18 دي 1402
پنجشنبه 14 دي 1402
سه شنبه 12 دي 1402
يکشنبه 10 دي 1402
شنبه 9 دي 1402
جمعه 8 دي 1402
پنجشنبه 7 دي 1402
رکورد بزرگترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ بازار سرمایه/ بانک ملت 710 هزار میلیاردی شد

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، افزایش 357 هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک بزرگ بورسی، به تایید سهامداران رسید تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه از محل سود انباشته و از لحاظ مبلغ به نام بانک ملت ثبت شود.

ادامه