اخباراخبار
چهارشنبه 28 اسفند 1387
سه شنبه 27 اسفند 1387
معاون استاندار خراسان شمالی: پیوستن بانک ملت به بورس حاصل توانمندی دست اندرکاران این مجموعه است

معاون مدیریت و برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی ، پیوستن بانک ملت به بانک های خصوصی و مطرح شدن آن به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور را حاصل درایت ، توانمندی و تعهد مدیران و کارکنان این بانک خواند.

ادامه
دوشنبه 26 اسفند 1387
شنبه 24 اسفند 1387