اخباراخبار
سه شنبه 7 خرداد 1398
پنجشنبه 2 خرداد 1398
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
حضور نمایندگان بیمارستان مسیح دانشوری در بانک ملت برای ثبت نام اهدای عضو

به پیشنهاد روابط عمومی و موافقت دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، نمایندگان واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان شهید دکتر مسیح دانشوری روز چهارشنبه اول خردادماه برای ثبت نام اهدای عضو در این بانک حضور پیدا می کنند.

ادامه
شنبه 28 ارديبهشت 1398
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398