اخباراخبار
پنجشنبه 21 خرداد 1394
چهارشنبه 20 خرداد 1394
دوشنبه 18 خرداد 1394
شنبه 16 خرداد 1394
سه شنبه 12 خرداد 1394
يکشنبه 10 خرداد 1394
شنبه 9 خرداد 1394
مدیرعامل بانک ملت در جمع مدیران ارشد: بانک ملت در عدم ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز و اجرای بخشنامه بانک مرکزی مصمم است

مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: این بانک با تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز، در اجرای این بخشنامه مصمم است و به آن عمل خواهد کرد.

ادامه
وزیر اقتصاد با قدردانی از بانک ملت عنوان کرد: بانک ملت بهترین عملکرد را در بین بانک ها از خود بر جای گذاشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملت بزرگ ترین بانک خصوصی و غیردولتی کشور است که بهترین عملکرد را در بین بانک ها از خود بر جای گذاشته است که این عملکرد جای سپاسگزاری دارد.

ادامه