اخباراخبار
پنجشنبه 28 دي 1391
شمار کارت های بانک ملت از 36.5 میلیون فقره گذشت

عضو هیات مدیره بانک ملت از صدور بیش از چهار میلیون و 800 هزار فقره کارت الکترونیک از سوی این بانک در هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: با صدور این تعداد کارت، شمار کارت های صادره بانک ملت تا پایان مهرماه 91 از مرز 36.5 میلیون فقره عبور کرد.

ادامه
چهارشنبه 27 دي 1391
پنجشنبه 21 دي 1391
دوشنبه 18 دي 1391
مدیرعامل بانک ملت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم

مدیرعامل بانک ملت رشد اقتصادی را معلول توسعه مالی دانست و گفت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را افزایش دهیم به عبارت دیگر توسعه مالی باعث مدیریت بهتر ریسک های اعتباری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی می شود.

ادامه